Sıkça Sorulan Sorular

Yarın Bizi Ne Bekliyor?

 • Dünya

  Yerkürede bulunan suyun yüzde 1’inden daha azı insanoğlunun kullanımına uygun.

  Yeryüzünde bir milyar insanın temiz suya erişimi bulunmuyor. Kirli su kaynaklı hastalıklar yüzünden her yıl 3 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.

  Türkiye

  Türkiye, kişi başına 1.586 m³ civarında yıllık kullanılabilir su miktarıyla su azlığı yaşayan bir ülke konumunda.

  Türkiye’de su, tüm sektörlerde plansız kullanılıyor. Sektörel su kullanımları açısından Türkiye’de %74’lük pay tarım sektöründe. Bunu %15 ile evsel kullanım ve %11 ile endüstriyel kullanımlar izliyor. Tarımda, sanayide ve kentsel alanda aşırı tüketim, kaçak kullanım ve kirlilik başlıca sorunlar.

  Türkiye’de son 50 yıl içerisinde yaklaşık 1.300.000 hektardan (3 tane Van Gölü büyüklüğünde alan) daha fazla sulak alan; kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve ekonomik özelliğini yitirdi.

  Konya Kapalı Havzası

  Konya Kapalı Havzası’nın büyük bir bölümünde yarı kurak iklim egemen.

  Bölgeye düşen yağışların %70’i ise bitki yetişme dönemi dışında gerçekleşiyor.

  Havzada yıllık yağış ortalamalarında, uzun yıllar yağış normallerine göre 10-25 mm’lik düşüşler söz konusu. Bu durum, bölgenin yarı kurak iklim tipinden kurak iklim tipine doğru kaydığını işaret ediyor.

  Konya Havzası’ndaki toplam su kullanımının %88’i tarım sektörü tarafından gerçekleştiriliyor.

  Yer altı ve yüzey sularının toplamı bir bölgedeki su bütçesini oluşturuyor. Konya’da 2009’da 2.575 hm3 olan su bütçesi havzadaki 4.229 hm3/yıl su ihtiyacını karşılayamıyor.

 • Dünya

  Küresel ortalama sıcaklıkların 1 ºC kadar artması bekleniyor.

  Milyonlarca insana içme suyu sağlayan Afrika’daki Klimanjaro buzulları neredeyse tamamen eriyebilir.

  Akdeniz Havzası ve Türkiye

  Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkeleri kapsayan Akdeniz Havzası genelinde ortalama sıcaklıkların 0,7-1,6 ºC arasında artması bekleniyor.

  Akdeniz Havzası genelinde, özellikle Türkiye, Mısır, Suriye gibi Doğu Akdeniz ülkelerinde yağışlar %20-30 oranında azalabilir.

  Akdeniz Havzası genelinde tarım ve turizmde gelir kayıpları, orman yangınlarının sayısında ve süresinde artışlar yaşanacağı öngörülüyor.

  Türkiye’de sıcaklık artışın 2040’lı yıllara kadar sınırlı kalacak. Bu tarihlerden itibaren sıcaklıkların Türkiye geneli ve Konya Havzası özelinde hızla artması bekleniyor.

  Konya Kapalı Havzası

  Havzada su bütçesinin 2.135 hm3 olacağı öngörülüyor.

  Sıcaklıklarda 2030’lu yılların sonuyla beraber hızlı bir artış gözlenmeye başlanacak.

  2030’lu yılların sonundan itibaren yağışlarda %20-30 seviyelerinde azalma olacağı, bunun sonucunda gerek yüzey akışları gerekse yeraltı suyu rezervlerinde düşüş olacağı belirtiliyor.

  Tarımsal sulama ve ürün deseninde bir değişiklik yapılmadığı takdirde havzadaki su bütçesi açığının 2.093 hm3’e çıkacağı öngörülüyor.

 • Dünya

  Kuzey Kutup Denizi'nde yazları buzulların tamamen erimesi bekleniyor.

  Dünya genelinde 1 milyondan fazla türün nesli tükenmiş olacak.

  5. kategorideki kasırgaların (Katrina Kasırgası gibi, rüzgârın saatteki hızı 249 km’den yüksek olan kasırgalar) sayısı artacak.

  Türkiye

  Ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarında ciddi azalışlar, buna karşılık kuzey kesimlerinde artışlar öngörülmekte.

  Özellikle Fırat ve Dicle gibi büyük nehirlerimizi besleyen Doğu Anadolu bölgesindeki kar kalınlığında sıcaklık artışından dolayı meydana gelecek azalma yüzey akışında önemli mevsimsel değişikliklere yol açacak.

  Konya Kapalı Havzası

  Bugüne kıyasla yüzey sularında %65, yeraltı sularında %54, toplam su bütçesinde %56 düşüş yaşanacağı, havzada su bütçesinin 1.118 hm3 olacağı tahmin ediliyor.

  Tarımsal sulama ve ürün deseninde gerekli değişiklikler yapılmadığı takdirde havzadaki su bütçesi açığı 3.110 hm3’e çıkacak.

 • Dünya

  Atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranının 540 – 970 ppm olması (bugün bu oran 390 ppm civarı.)

  Dünyanın yüzey sıcaklığının 1.4 - 5.8 ºC artacak.

  Dünya genelinde deniz suyu seviyeleri 90 – 880 mm arası artacak.

  Türkiye ve Konya Kapalı Havzası

  2040’lı yıllarla beraber Türkiye çapında görüşmeye başlanacak hızlı sıcaklık artışlarının kış mevsiminde yer yer 4 oC civarına, yaz mevsimindeki ise 6 oC civarına ulaşması öngörülmekte

  Konya Kapalı Havzası’nda sıcaklık artışı 6˚C’yi bulabilir.

  İklim değişikliğinden en az zararı görmek, Konya Havzası’nda giderek artan su bütçesi, açığını azaltmak için yapabileceğimiz şey, havza genelinde bir yandan etkin su kullanımını hedefleyen basınçlı sulamaya geçilmesi, diğer yandan da kuraklığa dayanıklı, su tüketimi düşük alternatif bitki desenlerinin benimsenmesi.

 • Dünya

  Atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranının 540 – 970 ppm olması (bugün bu oran 390 ppm civarı.)

  Dünyanın yüzey sıcaklığının 1.4 - 5.8 ºC artacak.

  Dünya genelinde deniz suyu seviyeleri 90 – 880 mm arası artacak.

  Türkiye ve Konya Kapalı Havzası

  2040’lı yıllarla beraber Türkiye çapında görüşmeye başlanacak hızlı sıcaklık artışlarının kış mevsiminde yer yer 4 oC civarına, yaz mevsimindeki ise 6 oC civarına ulaşması öngörülmekte

  Konya Kapalı Havzası’nda sıcaklık artışı 6˚C’yi bulabilir.

  İklim değişikliğinden en az zararı görmek, Konya Havzası’nda giderek artan su bütçesi, açığını azaltmak için yapabileceğimiz şey, havza genelinde bir yandan etkin su kullanımını hedefleyen basınçlı sulamaya geçilmesi, diğer yandan da kuraklığa dayanıklı, su tüketimi düşük alternatif bitki desenlerinin benimsenmesi.

2013 2030 2050 2070 2100