Neler Yaptık?

 • Modern Sulama Projesi

  Hala umut var!

  Bir taraftan küresel ısınma sebebiyle iklimler değişiyor, su kaynaklarımız azalıyor. Diğer taraftan; zaten kısıtlı olan mevcut su kaynaklarımız yanlış kullanılıyor ve hızla tükeniyor. Bölgede sulak alanlar kuruyor, verimli topraklarımız yok oluyor. Ama hala umut var!

  Eti Burçak ve WWF-Türkiye işbirliği ile su kaynaklarımızı ve verimli topraklarımızı korumak için 2008 yılında büyük bir adım atıldıve Konya Havzası’nda “Modern Sulama Projesi” gerçekleştirildi. Değişimi başlatmak adına pilot tarlalarda modern sulama teknikleri uygulanarak çiftçiler su kaynaklarının akılcı kullanımına teşvik edildi.

  Neden modern sulama?

  Salma sulama ile su kaynaklarımız bilinçsizce, hiçbir tasarruf yöntemi uygulanmadan, yanlış sulanır. Hali hazırda tarımsal alanların %90’ında bu yöntem uygulanmaktadır. Salma sulama ile hem su kaynaklarının azalmasına hem de toprağın erimsizleşmesine sebep olur.

  Diğer taraftan; ürünün cinsine göre, yağmurlama sulama (basınçlı suyla havadan sulama) veya damla sulama (bitkinin köküne su damlatılması) yöntemlerinin kullanılması ile herşeyden önce su tasarrufu, ürün kalitesinde ve veriminde artış sağlanır.

  Her bir damla değerli!

  Sadece 1 yılda, şeker pancarı üretiminde kullanılan damla sulama uygulamalarıyla, salma sulamaya oranla; %46 su, %57 enerji, %27 gübre, %100 işçilik tasarrufu ve %28 verim artışı sağlandı. Buğday üretiminde gerçekleştirilen yağmurlama sulama uygulamasıyla, salma sulamaya göre %52 su tasarrufu gerçekleştirildi.

 • Türkiye’nin Yarınları Projesi

  Umuda yolculuk devam ediyor!

  Eti Burçak ve WWF-Türkiye işbirliği kapsamında 2009 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’nin Yarınları Projesi”yle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Danimarka Hidrolik Enstitü’süyle işbirliği içerisinde kapsamlı bir bilimsel araştırma gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında; içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde; 2015, 2030, 2050 yılları öncelikli olmak üzere, küresel iklim değişikliğinin Türkiye geneli ve Konya Havzası özelinde iklime ve tarıma olan etkisi araştırıldı.

  Araştırma kapsamında, içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde; 2015, 2030, 2050 yılları öncelikli olmak üzere, küresel iklim değişikliğinin Türkiye geneli ve Konya Havzası özelinde iklime ve tarıma olan etkisi, çeşitli senaryolar üzerinden araştırıldı.

  Salma sulama ile su kaynaklarımız bilinçsizce, hiçbir tasarruf yöntemi uygulanmadan, yanlış sulanır. Hali hazırda tarımsal alanların %90’ında bu yöntem uygulanmaktadır. Salma sulama ile hem su kaynaklarının azalmasına hem de toprağın erimsizleşmesine sebep olur.

  Diğer taraftan; ürünün cinsine göre, yağmurlama sulama (basınçlı suyla havadan sulama) veya damla sulama (bitkinin köküne su damlatılması) yöntemlerinin kullanılması ile herşeyden önce su tasarrufu, ürün kalitesinde ve veriminde artış sağlanır.

  Sadece 1 yılda, şeker pancarı üretiminde kullanılan damla sulama uygulamalarıyla, salma sulamaya oranla; %46 su, %57 enerji, %27 gübre, %100 işçilik tasarrufu ve %28 verim artışı sağlandı. Buğday üretiminde gerçekleştirilen yağmurlama sulama uygulamasıyla, salma sulamaya göre %52 su tasarrufu gerçekleştirildi.

  Araştırma sonuçları gösteriyor ki...

  Küresel iklim değişikliği olmasa bile Konya Havzası’ndaki su kaynakları, mevcut tarımsal üretimin ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Önümüzdeki yıllarda mevcut su kaynaklarının küresel ısınmayla daha da azalacağı gerçeğiyle, değişmek artık bir zorunluluk.

  Değişimin boyutlarını tanımlamak için çeşitli senaryolar çalışıldı. Sonuçlar gösterdi ki; modern sulama teknikleri uygulansa bile kuraklığa dayanıklı ürünler ekilmediği sürece, havzadaki mevcut su kaynakları, su ihtiyacını karşılamaya yetmeyecek.

  Bu sebeple; hem modern sulamaya, hem de şeker pancarı, mısır gibi çok su tüketen ürünler yerine kuraklığa dayanıklı yulaf, çavdar, soya, mercimek, kanola gibi ürünlere geçiş sağlanmalı. Çünkü biliyoruz ki; bu şekilde iklime uyumlu tarımsal üretimde, her yıl İstanbul’un 3 yıllık su ihtiyacına denk gelecek (2.4 milyar m3) su tasarrufu mümkün.

 • İklime Uyum Seferberliği Projesi

  İklime Uyum Seferberliği Başladı!

  Konya Havzası’nın 100 yıl sonra da var olması için İklime Uyum Seferberliği başladı!

  “Türkiye’nin Yarınları Projesi” araştırma sonuçlarına göre önümüzdeki 100 yıl içinde; Türkiye genelinde ve Konya Havzası’nda kuraklık yaşanması bekleniyor. Bugünden bir seferberlik ruhuyla harekete geçersek bir değişim yaratabilir ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltabiliriz.

  İşte biz Eti Burçak ve WWF-Türkiye işbirliğinin 3. Yılında, “Türkiye’nin Yarınları” için İklime Uyum Seferberliği’ni başlattık. Konya Havzası’nın 100 yıl sonra da var olması için seferberlik tırımızla yola çıktık.

  Eğitim seferberliği Konya Havzası'nın geleceğini aydınlatıyor

  “İklime Uyum Seferberliği” tırının yolculuğu boyunca araştırma sonuçları aktarıldı ve toplu değişimin zorunluluğu anlatıldı. Konya Havzası’nı kapsacak şekilde Beyşehir, Cumra, Ereğli, Karapınar, Altınekin ve Konya merkezde düzenlediğimiz eğitimlerde, yaklaşık 3.000 çiftçiye ve tarım sektörü temsilcilerine ulaşılarak, iklime uyumlu tarım için çözüm önerileri paylaşıldı.

 • İklime Uyum Seferberliği Projesi

  İklim Kahramanlarıyla Değişim Başlıyor...

  Konya Havzası’nda gerçekleştirilen İklime Uyum Seferberliği çağrısına çiftçilerden cevap geldi. Onlar, bu topraklar gelecek nesillere de kalsın diye değişime inandı ve seferberliğe katıldı.

  Halil Bey, Raşit Dayı, Vahit Bey, Halil, Halim abi ve kızı Hafize, İklime Uyum Seferberliği’nin ilk iklim kahramanları...

  Onlar bölgedeki diğer çiftçilere örnek oldular, yarınlara öncelik ettiler. Türkiye’nin ve Konya Havzası’nın doğal kaynaklarının korunmasına katkı sağladılar. Her birine teşekkürler!

  İklime Uyum Seferberliği Sayesinde Doğru Tarım

  Eti Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Konya Havzası’nda yürütülen projenin dördüncü yılında su kaynaklarının korunması ve tarımda iklim değişikliğine uyum için atılması gereken adımları iklim kahramanlarıyla birlikte attı.

  Projenin 4. yılında biz, Konya Havzası’nda modern sulama yöntemleri ve kuraklığa dayanıklı, az su tüketen ürünlerin yaygınlaştırılması için bilinç ve farkındalık oluşturulmasını amaçladık. Havzanın tarımsal üretim açısından en önemli bölgelerinden olan Altınekin, Çumra Karapınar köylerinde seçilen tarlalarda arpa, buğday ve yağlık ayçiçeği gibi kuraklığa dayanıklı ve az su isteyen ürünlerle pilot sulama uygulamaları gerçekleştirerek üretim süreçlerinde yer aldık. Çiftçilerimize verdiğimiz eğitim ve destekle onları doğru sulama yöntemlerine yönlendirdik, doğru tarım uygulamalarıyla daha çok ürün almalarını sağladık.

  Kısa Zamanda Etkili Sonuçlar

  Pilot tarlalarımızda yürütülen doğru tarım uygulamaları, sadece 1 yıl gibi kısa zamanda etkisini gösterdi. Çiftçilerimiz daha az su harcayarak daha çok ürün aldılar. Elde edilen rakamsal sonuçlar gerçekten çok etkileyici: Su tasarrufunda %47, Verimde %36 artış!

  Doğru tarım uygulamaları sürdükçe bölgeden iyi haberler gelmeye devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz.

 • İklime Uyum Seferberliği Projesi

  5 Yıllık Çalışmalar Sonuç Veriyor...

  Eti Burçak ve WWF-Türkiye olarak işbirliğimizin 5. yılında bizim için en büyük ödül, Konya Havzası’ndan gelen başarılı sonuçların artması. İnanıyoruz ki; iklim değişikliği konusunda kamuoyu bilinci arttıkça bu uygulamalar daha da çoğalacak.

  Bu yılki projemizde iklime uyumlu tarımın ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladık. Pilot projelerde çalışmalara ve eğitimlere devam ettik.

  İşbirliğimizin 5. yılında neler başardığımıza baktığımızda etkileyici sonuçlar dikkat çekiyor.

  Neler Yapıldı?

  İklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamaları nedeniyle kaybolan doğal zenginliğimize dikkat çekilerek, Konya Havzası’nı bekleyen tehlike Türkiye gündemine taşındı.

  İklime uyumlu tarımın artık bir zorunluluk olduğu konusunda farkındalık yaratılarak, Havza’yı kapsayan geniş bir bölgede İklime Uyum Seferberliği başlatıldı.

  Toplamda 25 ilçe ve köye gidildi, 3500’den fazla çiftçiye ve tarım üreticisine birebir eğitim verildi. Her birinin ailesi ve yakın çevresi düşünüldüğünde ulaşılan kişi sayısı onbinleri buluyor.

  5 yılda pilot tarlalarda su tasarrufu %47, enerji tasarrufu %52, verimlilik %30 arttı. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda toplam 407.121 m3 su tasarruf edildi. Bu miktar, 7000 kişilik bir ilçenin bir yıllık su ihtiyacına eş değer.

  Ruhsatsız su kuyularının önüne geçecek yasal tedbirler alındı. Modern sulama yöntemlerinin bölgedeki kullanımında 20 kat artış oldu.

  Eti Burçak ve WWF-Türkiye Projesi, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı alanında Türkiye’nin en iyi 20 projesinden biri olarak ödüllendirildi ve Birleşmiş Milletler nezdinde ülkemizi temsil etti.

  Eti Burçak ve WWF-Türkiye olarak sürdürdüğümüz koruma projelerine bundan sonra da devam edeceğiz. Çiftçilerimize eğitim ve destek vermeye, pilot tarlalarda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaşmasına aynı şekilde katkıda bulunacağız.

  İnanıyoruz ki; doğru tarım uygulamaları çoğaldıkça bu toprakların bereketi yarınlara kalacak.